Ali ste vedeli ?

Cement je nujna sestavina betona, ki je drugi najbolj uporabljen material na planetu zemlji, takoj za vodo.

Slovenska cementna industrija je v letih od 2003 do 2011 investirala več kot 110 milijonov € v posodobitve proizvodnje. Večinoma gre za ekološke investicije, saj tudi posodobitve, ki vplivajo na boljši izkoristek goriv in bolj optimalen tehnološki proces, imajo istočasen vpliv na zmanjšane vplivov na okolje. 

Vir: Slovenski cementarni

Proizvodnja cementa je kapitalsko intenzivna industrija. Stroški investicije cementarne so za proizvodnjo 1 milijon ton cementa letno okrog 150 milijonov €, z dodatnimi visokimi stroški za stalne potrebne posodobitve. Strošek nove tovarne je ekvivalenten 3-letnemu prometu, kar uvršča cementno industrijo med najbolj kapitalsko intenzivne industrije.

Proizvodnja cementa je energetsko intenzivna industrija, saj za proizvodnjo 1 tone cementa potrebujemo od 100 do 200 kg črnega premoga oz. drugega ekvivalentnega goriva in okrog 110 KWh električne energije.

Stroški prevoza cementa po kopnem so visoki in nekako velja, da se cement ne more ekonomično transportirati več kot 200 km oz. največ 300 km. Cena dolgega transporta po kopnem je lahko celo višja kot cena cementa. Ladijski prevoz, ki sicer za Slovenijo ni zanimiv, situacijo bistveno spreminja, saj je npr. transport 35 000 t cementa z ladjo čez Atlantik cenejši kot transport iste količine cementa 300 km po kopnem.

Tržni vidikpotrošnja cementaje precej povezana in tudi dober pokazatelj razvoja v gradbenem sektorju in tudi gospodarskega razvoja v državi nasploh.  

Viri: Povzeto po Cembureau