24. aprila 2011 objavljena nova Uredba (EU) št. 305/11 Uredba o gradbenih proizvodih

datum: 15.11.2011

kategorija: Novice

Uredba nadomešča Direktivo o gradbenih proizvodih (CPD) 89/106/EEC iz leta 1991 in prinaša nov pravni okvir, kar pomeni da gre za pravni akt, ki velja neposredno v državah članicah in s tem ni možna različna implementacija, kot je bil primer pri dosedanji direktivi. Uporablja se od 1. julija 2013.

Dostopna na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF

nazaj