Evropska komisija je v novembru objavila javno obravnavo metodologije za izračun okoljskega odtisa proizvodov, storitev in podjetij

datum: 15.12.2011

kategorija: Novice

Evropska komisija je v novembru objavila javno obravnavo metodologije za izračun okoljskega odtisa proizvodov, storitev in podjetij. Metodologija je večkriterijsko merjenje proizvodov in storitev skozi celotni življenjski cikel s ciljem zmanjševanja okoljskih vplivov proizvodov in storitev.

nazaj