Odpadki - manj ali več

datum: 27.02.2013

kategorija: Novice

Na Gea TV so posneli zanimiv prispevek o sistemu ravnanja z odpadki v Sloveniji.

Kot pojasnjuje dr. Marinka Vovk, smo v zadnjih letih veliko naredili pri preprečevanju, ločevanju in reciklaži odpadkov. Še vedno pa zaostajamo v uresničevanju zadnje prioritete celovitega sistema ravnanja z odpadki -- to je pri termični obdelavi odpadkov.

Razpoložljivih kapacitet je sicer dovolj, vendar ker nimajo vse potrebnih okoljevarstvenih dovoljenj, moramo zdaj odpadke izvažati. Od leta 2004 se je izvoz odpadkov tako povečal kar za štirikrat. Dr. Marinka Vovk tudi ugotavlja, da bi z obstoječimi kapacitetami lahko uresničili cilj, ki ga je zadala EU do leta 2020. Tako ne bi bilo potrebno graditi novih sežigalnic, saj obstoječa infrastruktura zadošča za sedanje in prihodnje potrebe glede na trende. Del obstoječih kapacitet je tudi trboveljska cementarna z možnostmi sosežiga odpadkov, ki bi lahko poskrbela za del odpadkov na način, da čim manj obremenjuje okolje. S sosežigom odpadkov se namreč ne povečujejo emisije v primerjavi s fosilnimi gorivi.

 

nazaj