1. slovenski posvet: "Beton in trajnostna gradnja", Betonska vozišča

datum: 16.10.2013

kategorija: Novice

Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

Organizatorji: ZBS Združenje za beton Slovenije
SLOCEM Združenje slovenske cementne industrije
GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in IGM

Proizvajalci cementa in betona združeni v Združenju za beton in Združenju slovenske cementne industrije s podporo Zbornice gradbeništva in IGM, organiziramo 1. slovenski posvet na temo "Beton in trajnostna gradnja".

S tem posvetom želimo vzpodbuditi začetek razmišljanj o možnih prispevkih betona kot pomembnega gradbenega materiala v smeri trajnostnih pristopov v gradbeništvu. Kot prvo temo smo izbrali »Betonska vozišča«. Na posvetu bomo s pomočjo strokovnjakov iz evropskih držav z dolgoletnimi pozitivnimi izkušnjami na področju betonskih vozišč predstavili njihove prednosti in slabosti. Predavanja nam bodo prikazala možnosti izboljšanja kvalitete vozišč in s tem tudi kvalitete vožnje, možnosti zmanjševanja poškodb in s tem potreb po vzdrževanju in sanacijah ter možnosti zmanjševanja vplivov na okolje, vse v smislu trajnostnega razmišljanja. Poskušali bomo stroškovno ovrednotiti betonsko vozišče skozi njeno celotno življenjsko dobo ter kritično predstavili dosedanjo domačo prakso in izkušnje. Strokovno in širšo javnost ter javne organe in odločevalce želimo seznaniti s prednostmi uporabe betona za izgradnjo vozišč, tako za uporabo na avtocestah kot tudi uporabo pri izgradnji lokalnih in regionalnih cest.

nazaj