Predavanje »LCA analiza rabljenih gum in možnosti energetske uporabe v slovenskih cementarnah«

datum: 01.09.2014

kategorija: Novice

Na 15. Posvetovanju »Gospodarjenje z odpadki – GzO´14´´ z mednarodno udeležbo, ki ga je v avgustu 2014 organizirala Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo Univerze v Ljubljani, smo predstavili predavanje »LCA analiza rabljenih gum in možnosti energetske uporabe v slovenskih cementarnah«.

Namen predavanja je bil predstaviti možnosti cementne industrije pri zmanjševanju globalnega segrevanja z energetsko uporabo rabljenih gum v proizvodnji klinkerja. Ta uporaba se je pokazala kot ekonomsko in okoljsko eden najbolj sprejemljivih načinov reševanja rabljenih gum, ki se kot odpadek pojavljajo v velikih količinah. Te količine se bodo zaradi povečevanja prometa ter vedno večje skrbi za varnost prometa in posledično pogostejšega menjavanja gum tudi v prihodnje povečevale. Tako je že znano, da bomo pri tem odpadku težko sledili prvi stopnji v hierarhiji ravnanja z odpadki, to je zmanjševanju nastajanja odpadkov na izvoru. In ravno zato je še toliko bolj pomembno, da imamo okoljsko in ekonomsko primerne rešitve, kar cementarne gotovo so.

nazaj