2. slovenski strokovni posvet BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA – BETON V STAVBAH

datum: 14.09.2015

kategorija: Novice

15. oktober 2015, s pričetkom ob 9:00, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A, 1. nadstropje

Spletna prijavnica

8:30 – 9:00 Zbiranje udeležencev
9:00 – 9:30 Pozdravni nagovori
9:30 – 11:45 PREDAVANJA

  • Developing a new evidence base for high thermal mass buildings (Razvoj nove baze podatkov za stavbe z visoko termalno maso), Eirini Mantesi, Loughborough University, Velika Britanija
  • Heating and cooling with concrete - Activities of the Austrian Cement Industry (Gretje in hlajenje z betonom – aktivnosti avstrijskega cementnega združenja), DI Sebastian Spaun, Avstrijsko cementno združenje (VÖZ), Avstrija
  • Experiences and developments with lightweight concrete - in Austria (Izkušnje in razvoj lahkega betona v Avstriji), DI Thomas Schönbichler, Cooperative Light weigth concrete

11:45 – 12:15 ODMOR
12:15 – 14:00

  • Prefabricated hybrid timber - concrete constructions (Prefabricirane hibridne leseno - betonske konstrukcije), Christoph Dünser, arhitekturni biro Hermann Kaufmann ZT GmbH, Avstrija
  • Facade of the kindergarten in Ajdovščina made from textile reinforced concrete, (Izvedba fasade vrtca v Ajdovščini iz tekstilno armiranega betona), Matej Peljhan, Sustinno d.o.o., mag. Boštjan Furlan, Acma d.o.o.
  • Living in concrete house / apartment (Živeti v betonski hiši / stanovanju), izr. prof. mag. Tadej Glažar, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

14:00 – 15:30 Okrogla miza MOŽNOSTI BETONA ZA TRAJNOSTNE STAVBE
15:30 ZAKLJUČEK IN KOSILO

ORGANIZATORJI

  • ZBS Združenje za beton Slovenije
  • SLOCEM Združenje slovenske cementne industrije
  • GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in IGM
  • ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

KOTIZACIJA

Plačila kotizacije so oproščeni člani ZBS Združenja za beton Slovenije, člani ZAPS Zbornice za arhitekturo in prostor ter študenti.

Za ostale udeležence je kotizacija za posvet 100€ na udeleženca. Nakažite jo na: SLOCEM, GIZ, Slovenčeva 22, Ljubljana, davčna št. SI 59832355, TRR - SI56 0224 1025 3806 316 (odprt pri NLB d.d.), sklic na Beton v zgradbah.posvet logotipi

nazaj

Prijava na posvet
da
ne


da
ne


3 + 2 =