Arhitektura dostopnih stanovanj - o dogodku

datum: 19.04.2016

kategorija: Novice

Kot nekakšno nadaljevanje lanskega drugega posveta BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA s temo BETON V STAVBAH, smo SLOCEM Združenje slovenske cementne industrije, Fakulteta za arhitekturo in ZBS Združenje za beton Slovenije 19. aprila 2016 na Fakulteti za arhitekturo organizirali dogodek »Arhitektura dostopnih stanovanj«

Soorganizatorji dogodka so bili še ZAPS Zbornica za arhitekturo in prostor, Stanovanjska sklada RS in Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana, IZS Inženirska zbornica Slovenije, GBC Združenje za trajnostno gradnjo, OHS Odprte hiše Slovenije in Francoski inštitut v Sloveniji.

Osrednji del dogodka je bilo predavanje svetovno znane francoske arhitektke, profesorice Anne Lacaton iz biroja Lacaton & Vassal. V zanimivem predavanju »Ponovna iznajdba stanovanj«,  nam je predstavila prakso gradnje in obnove predvsem najemniških in socialnih stanovanj in možnosti zniževanja stroškov gradnje pri doseganju ciljev trajnostne gradnje. Pokazala je tudi, da je življenje v betonskih stavbah ravno tako kvalitetno in prijetno. Med tem predavanjem je bila Plečnikova dvorana na fakulteti za arhitekturo polna do zadnjega kotička.

Ker se pri načinu gradnje, ki je bil predstavljen, uporablja veliko montažnih betonskih elementov, je g. Igor Bužinel v kratkem predavanju predstavil proizvodnjo le-teh v obratu CPG v Lažah, ter številne možnosti uporabe montažnih betonskih elementov. Namen tega predavanje je bil pokazati, da imamo tudi v Sloveniji izkušnje, znanje in obrate za proizvodnjo, primerljivo s tujino. Pa tudi, da se s proizvodnjo montažnih betonskih elementov, »prefabrikatov« lahko dosega maksimalna kakovost, saj so proizvedeni v kontroliranih pogojih, uporaba le-teh na gradbišču pa omogoča hitrejšo in racionalnejšo gradnjo.

Sledila je okrogla miza, v kateri so poleg predavateljev in  izr. prof. Tadeja Glažarja sodelovali še direktor Stanovanjskega sklada republike Slovenije mag Črtomir Remec, direktor Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana Sašo Rink, ter arhitekta Špela Videčnik in Vasa J. Perovič. Okroglo mizo sta moderirali Ana Struna Bregar in Lenka Kavčič iz Odprtih hiš Slovenije. Rdeča nit okrogle mize je bila možnost prenosa dobrih praks iz tujine, kako graditi stanovanja ceneje in bolje in kaj bi bilo potrebno narediti na področju regulative o stanovanjski gradnji.

 

Predavanje Anne Lacaton, arhitekturni biro Lacaton&Vassal, Francija

 

Predavanje Igor Bužinel, CPG Nova Gorica, ABK Laže

nazaj