SLOCEM - prenehanje delovanja

datum: 14.03.2017

kategorija: Novice

Z datumom 14.3.2017 je prenehalo delovanje SLOCEM Združenja slovenske cementne industrije.

Na področju sodelovanja s CEMBUREAU-jem Evropskim združenjem cementne industrije se aktivnosti združenja prenašajo na Salonit Anhovo, ki ostaja član CEMBUREAU-ja kot nacionalni predstavnik. Aktivnosti na področju betona in promocije betona pa prenašamo na ZBS Združenje za beton Slovenije. Zahvaljujemo se vsem za sodelovanje v 14 letih delovanja združenja.

nazaj