O Cembureau

O CEMBUREAU

cembureau 

 

 

 

 

 

CEMBUREAU je evropsko cementno združenje s sedežem v Bruslju in je predstavnik celotne cementne industrije v Evropi. Njegovi polnopravni člani so nacionalna združenja cementne industrije. Včlanjena so lahko tudi združenja držav, ki še niso člani EU, kot pridruženi člani.

CEMBUREAU nastopa kot predstavnik cementne industrije pred institucijami EU in drugimi javnimi ustanovami ter predstavlja in zastopa interese in razvojno politiko industrije, vezano na tehnična in okoljska področja, na področje energije in tudi na promocijske aktivnosti.

Združenje vzdržuje stalni dialog z institucijami Evropske skupnosti, internacionalnimi organi in drugimi mednarodnimi združenji. Združenje se aktivno vključuje v pripravo zakonov in predpisov, ki vplivajo na delovanje cementne industrije. Storitve združenje zagotavlja z internacionalnim osebjem, ki opravljajo delo na sedežu v Bruslju, predvsem pa s pomočjo 5 delovnih skupin, ki pokrivajo različna področja dela.

Področja delovanja: Klimatske spremembe in emisije CO2, Energija in materialni viri, Stanje tehnike na področju proizvodnje cementa (ki vključuje tudi IPPC, emisije, BREF in BAT), Zdravje in varstvo pri delu ter Trg cementa in proizvodi.

Delovne skupine se ukvarjajo s temami, ki so za cementno industrijo najbolj aktualne in pereče. Sestavljajo jih strokovnjaki iz različnih združenj in cementarn. Aktivnosti potekajo še v številnih drugih delovnih telesih, ki se združujejo glede na potrebe.

Pomembno področje delovanja evropskega združenja je tudi zbiranje podatkov o delovanju evropskih cementarn od proizvodnje in prodaje do podatkov o porabi energentov in surovin. Podatki se objavljajo v letnih poročilih in so cementarnam koristni za primerjavo, spremljanje konkurenčnosti in trendov. Tako je omogočen vpogled v evropsko podatkovno statistiko ter neposredna primerjava z ostalimi evropskimi cementarnami.

CEMBUREAU igra tudi pomembno vlogo na področju splošne promocije cementa, gotovih mešanic in betona z organiziranjem različnih srečanj in tudi drugih aktivnosti za promocijo uporabe cementa in betona ter redno naroča študije različnih tematik, pomembnih za cementno industrijo.

V CEMBUREAU je včlanjenih 27 članic, ki združujejo 183 proizvajalcev cementa iz vse Evrope. Posamezna nacionalna združenja imajo tudi po več 10 članic, kot na primer Turčija 44, sledijo Poljska 22, Nemčija 21, Italija 17, Španija 15, so pa tudi manjša združenja, kot je slovensko, samo z enim, dvema ali tremi člani, kot npr. Norveška, Švedska, Danska, Luxemburg, Irska, Grčija, Madžarska, Belgija.

Več: www.cembureau.eu